Εμπιστευτικότητα

Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που μπορούν πραγματικά να επωφεληθούν από την δημοσιοποίηση της πώλησης ή εξαγοράς τους. Ωστόσο, για τις περισσότερες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η διατήρηση της είδησης της πώλησης σε μικρό κύκλο (ειδικά στην πρώτη φάση) είναι μια αναγκαία συνθήκη που παραβλέπεται συχνά από τους ιδιοκτήτες, δυστυχώς όμως με μετέπειτα επιπτώσεις.

 

Η εμπιστευτικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική στη διαδικασία πώλησης των επιχειρήσεων. Είναι σημαντική για την επίτευξη των δικών σας στόχων καθώς και για την επιτυχή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μετά την πώληση. Η διαρροή της είδησης στους πιστωτές, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές ή τους υπαλλήλους σας θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, εξασθενίζοντας την επιχειρηματική σας δυναμική και επομένως την αξία της. Επιπλέον, οι υποψήφιοι αγοραστές ενδέχεται να διστάσουν να αγοράσουν την επιχείρησή σας, εάν αισθανθούν ότι έχουν διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες σε τρίτους αναλογιζόμενοι τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια κατάσταση.

 

Εάν πουλάτε την επιχείρησή σας, τότε υπάρχουν διάφορα βήματα που η Business Interval, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, θα μπορούσε να σας καθοδηγήσει ώστε η πώληση της επιχείρησής σας να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στην ανεπιθύμητη δημοσιότητα:

 

  1. Προετοιμασία ενός συμφωνητικού που θα αποτρέπει την αποκάλυψη πληροφοριών

 

Το συγκεκριμένο συμφωνητικό χρειάζεται να συνταχθεί σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός αγοραστής θέλει να μάθει περαιτέρω πληροφορίες για την επιχείρηση μας. Συντάσσεται από εξειδικευμένο δικηγόρο, και υπογράφεται πριν την διαδικασία αποκάλυψης πληροφοριών.

Το να μην παρέχουμε εκ των προτέρων λεπτομέρειες ή πληροφορίες βοηθάει στην αποτροπή του εντοπισμού της επιχείρησής μας, εκτός αν απευθυνόμαστε σε αγοραστή με τον οποίο θα κλείσουμε συμφωνία. Εξίσου σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί στη συμφωνία μια ρήτρα που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δύο πλευρών, όχι μόνο κατά την φάση των συζητήσεων, αλλά και μετά, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

 

  1. Προβολή της επιχείρησης μέσω «τυφλής» διαφήμισης

 

Δεν πρέπει να μοιράζουμε τα προσωπικά μας στοιχεία επικοινωνίας ή το εταιρικό όνομα όταν διαφημίζουμε την επιχείρησή μας προς πώληση. Μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες εφόσον υπογραφεί το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Μια «τυφλή» διαφήμιση με έναν τίτλο που αναδεικνύει τα δυνατά σημεία της επιχείρησης θα κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον των αγοραστών, αντί του ονόματός της. Η Business Interval εξειδικεύεται σε αυτό το μοντέλο προώθησης μέσω της ιστοσελίδας της και μόνο σε περίπτωση που ο πωλητής θελήσει για δικούς του λόγους να υπάρχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης, τότε και μόνο, τα παρέχουμε.

 

  1. Πριν αποφασίσουμε να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες σε κάποιον αγοραστή, αναρωτιόμαστε αν πληροί τις προϋποθέσεις

 

Όντας επιλεκτικοί με τα άτομα που αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες της επιχείρησης μας, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα και ταυτόχρονα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Το να ρωτάμε έναν υποψήφιο αγοραστή για το οικονομικό του υπόβαθρο και την εμπειρία του στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι είναι ζωτικής σημασίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να υποβάλλει μια ρεαλιστική προσφορά. Άλλωστε, οι αγοραστές με εμπειρία στην αγορά περιμένουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι πρόκειται για σοβαρούς αγοραστές, έτοιμους να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα καταλαβαίνουν ότι ως πωλητής είστε πολύ προσεκτικός και γνωρίζουν ότι αν προχωρήσουν με την αγορά, ο τρόπος λειτουργίας και τα οικονομικά της επιχείρησης θα είναι πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί αποκλειστικά στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.

Στην Business Interval διαθέτουμε την κατάρτιση και έχουμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε εκ μέρους σας τους υποψήφιους αγοραστές για να διακρίνουμε ποιος πληροί τα κριτήρια και να εξοικονομήσουμε τον πολύτιμο χρόνο σας.

 

  1. Προετοιμασία εντύπου πώλησης

 

Εφόσον έχουμε υπογράψει το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (βλέπε #1), έχουμε καταλήξει και επικοινωνούμε με κάποιον σοβαρό αγοραστή, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο έντυπο πώλησης. Το έντυπο το προετοιμάζετε εσείς με την καθοδήγησή μας, όπου αυτή προβεί αναγκαία, και ουσιαστικά δίνει μια λεπτομερή ιδέα της επιχείρησης και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αυτή αποτελεί καλή επένδυση μελλοντικά. Στις υποσημειώσεις κάθε σελίδας, αναφέρουμε ότι πρόσβαση στο συγκεκριμένο έντυπο έχει αποκλειστικά και μόνο το άτομο στο οποίο δόθηκε, ότι το έγγραφο αυτό προστατεύεται από τους όρους του συμφωνητικού εμπιστευτικότητας που υπογράφηκε καθώς και ότι θα υπάρξουν νομικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας.

 

  1. Υπογεγραμμένο έγγραφο αναφοράς προθέσεων

 

Η αποκάλυψη των πληροφοριών της επιχείρησης πρέπει πάντα να γίνεται σε φάσεις. Ακόμη και αν έχουμε υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεν πρέπει να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία, τις λίστες πελατών, τις εμπορικές τεχνικές, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, την μισθοδοσία των στελεχών μας και άλλα ευαίσθητα στοιχεία της επιχείρησής μας. Πριν προχωρήσει η διαδικασία, ο αγοραστής πρέπει να αποδείξει την αγοραστική του ικανότητα και την πρόθεσή του να υποβάλει ρεαλιστική προσφορά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ενός υπογεγραμμένου εγγράφου στο οποίο θα αναφέρονται οι προθέσεις του αγοραστή.

 

  1. Ποτέ συναντήσεις στον χώρο της επιχείρησής μας

 

Αφότου προχωρήσει η διαδικασία και αποφασίσουμε να συναντηθούμε με τον αγοραστή, το κάνουμε πάντα σε χώρο ουδέτερο εκτός επιχείρησης, π.χ. στα γραφεία της Business Interval.

 

  1. Περιορίζουμε τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων

 

Μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια μερικών βασικών στελεχών της επιχείρησης για να μας βοηθήσουν στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών ή μπορεί ένας αγοραστής να θέλει να συναντήσει την ομάδα πίσω από την επιχείρηση. Ωστόσο, είναι καλύτερο να περιορίσουμε τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων και να εξηγήσουμε στον αγοραστή την σημασία που έχει η εμπιστευτικότητα σε αυτή την φάση της διαπραγμάτευσης.

 

Καθώς ακολουθούμε τα βήματα, θυμόμαστε ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και σε φάσεις. Ξεκινάμε δημοσιοποιώντας μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης για να την προωθήσουμε. Στην συνέχεια θέτουμε προϋποθέσεις για τους πιθανούς αγοραστές και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα καθώς αποκαλύπτουμε περισσότερες πληροφορίες στις σοβαρές προσφορές. Η προσπάθεια εξισορρόπησης των ερωτήσεων από τους αγοραστές και της διατήρησης της εμπιστευτικότητας είναι δύσκολη, ωστόσο, η κατάλληλη προετοιμασία διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της πώλησης. Άλλωστε, πρέπει να μεριμνήσουμε και να αποκλείσουμε εκ των προτέρων όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών στην προς πώληση επιχείρηση.

 

Η Business Interval αξιοποιεί εργαλεία και τεχνικές που επιφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η αγοραπωλησία επιχειρήσεων είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία με πολλές προεκτάσεις και ιδιαιτερότητες που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Επιλέξτε τους κατάλληλους συνεργάτες και μην το επιχειρήσετε μόνοι σας καθώς η πιθανότητα να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα θα είναι μόνο κατά τύχη.

Share:

icon-buy

ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βασικές γνώσεις για το πώς θα αγοράσετε μια επιχείρηση

icon-sell

ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βασικές γνώσεις για το πώς θα πουλήσετε μια επιχείρηση

icon-general

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διάφορα άρθρα γύρω από την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα